รับยื่นวีซ่า จองโรงแรม ทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก รับจองโรงแรม ราคาประหยัดทั่วโลก จองตั๋วทุกสายการบิน ตั๋วเครื่องบินถูก โปรโมชั่น E-Ticket รับจัดทัวร์หมู่คณะใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500


   บริการ

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

 
 

 
วิธีการชำระเงิน
กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
ชื่อบัญชี บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาดาวคะนอง บัญชีสะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี 080-2-73095-0
 
ชื่อบัญชี นายจุฬา บุญมี
ธนาคาร
สาขา
ประเภทบัญชี
เลขที่บัญชี
 
บุคคโล
สะสมทรัพย์
114-4-37779-1
 
ดาวคนอง
สะสมทรัพย์
080-2-81861-0
 
ดาวคนอง
สะสมทรัพย์
135-2-16666-3
กรุณาแฟกซ์ใบสลิปโอนเงินมายังหมายเลข 02-877-9692
เพื่อยืนยันการชำระเงินและเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสำรองที่นั่ง
กรุณา เขียนชื่อผู้จองเบอร์โทรติดต่อ ชื่อโปรแกรมทัวร์และวันเดินทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากมีการโอนเงินเข้าบัญชี
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บัญชีของบริษัท ทาโก้ทัวร์ หรือ นาย จุฬา บุญมี


บริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม ประกันการเดินทาง
ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ทาโก้ทัวร์ จำกัด 02-877-9690-1


ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com
รับยื่นวีซ่า จองโรงแรม ทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก รับจองโรงแรม ราคาประหยัดทั่วโลก จองตั๋วทุกสายการบิน ตั๋วเครื่องบินถูก โปรโมชั่น E-Ticket รับจัดทัวร์หมู่คณะ